Verksamhet

Våra kunskaper om personlig utveckling, stresshantering, styrkebaserad verksamhetsutveckling och kommunikation omsätter vi på olika sätt, dels i våra respektive verksamheter, dels tillsammans. Klicka på våra namn för att läsa mer om vad vi gör var för sig!

Sara jobbar huvudsakligen mot arbetsplatser (med föreläsningar och utbildningar), med moderatoruppdrag och med skrivande.

Maria jobbar framförallt mot individer (med föreläsningar, utbildningar och samtalscirklar), med en podcast och med skrivande.

Här på Livstid finns våra gemensamma projekt:

Livstidscirkeln

Circle Way - talstenLivstidscirkeln är en samtalscirkel med tillfälle att stanna upp i livet och reflektera över var du befinner dig och vart du vill. Vi använder en enkel samtalsmetodik där en talsten går runt och alla får lika mycket tid till sitt förfogande. Varje deltagare äger sina egna frågeställningar och väljer vad man vill fokusera på. Vi erbjuder också övningar för reflektion och nya perspektiv på livet. Citat från en tidigare deltagare: “Mina ord lämnas orörda och samtidigt ovanligt lyssnade på.”

Det finns flera olika varianter för en Livstidscirkel:

Samtalscirklar i Växjö

LivstidscirkelnLivstid har sedan flera år tillbaka en fast mötesplats för gruppreflektion med utgångspunkt i olika teman, i form av en studiecirkel på Sensus i Växjö. Just nu är den cirkeln full, men det kan ändra sig framöver. Här kan du läsa ett reportage i Smålandsposten om vår samtalscirkel.

Maria leder också samtalscirklar med mer specifikt fokus i Sensus regi:

  • After Work – konsten att gå i pension, för blivande och nyblivna pensionärer
  • After Kids – när barnen flyttat ut

Homeparty: Livstidscirkel med starthjälp

Kanske vill du samla några vänner eller andra personer i ditt nätverk för att starta en Livstidscirkel? Vi kan hjälpa dig att komma igång i form av ett annorlunda homeparty där vi berättar om våra erfarenheter och ni får prova på cirkelsamtal.

Föreläsningar och workshops

I våra föreläsningar och workshops delar vi med oss av våra kunskaper och erfarenheter inom olika områden. Om möjligt låter vi också deltagarna reflektera i grupp utifrån det vi har presenterat. Vi erbjuder workshops på följande teman:

37Livslust på Livstid

Är vardagen ditt livselixir eller din värsta fiende? Äger du din vardag eller äter den dig? Med utgångspunkt i egna erfarenheter och tankar från ACT (Acceptance and Commitment Training) ger vi exempel på olika strategier och verktyg för att kunna sträva mot högre livskvalitet – mitt i vardagen!

Duktig flicka eller kapabel kvinna?

Om att borsta Luther av axeln, säga ”Vik hädan!” till Jante och få tillgång till hela vår kapacitet, samtidigt som vi kan acceptera att det ofta räcker med “good enough” och att vi ibland inte ens orkar ända dit.

098

Hållbarhet i en gränslös jobbtillvaro

Om att hantera friheten och förebygga stress i en arbetssituation utan tydliga ramar vad gäller när, var och hur man arbetar.

Sociala medier och sinnesro – samtidigt?

Vi hör ofta om hur sociala medier stressar oss att vara ständigt uppkopplade och tillgängliga. Men kan bloggar och Facebook också hjälpa oss till sinnesro?

Pär och Hilma

Barn och föräldrar – att vara människor tillsammans

Få svar – många frågor. Livstid bjuder på sina egna lyckor och misslyckanden i familjelivet och skapar utrymme för samtal och egen reflektion.

Vidga dina (bok)cirklar!

Om vårt eget bokcirklande och vad det har betytt för oss, en möjlighet för personer från befintliga bokcirklar att byta erfarenheter eller för att hitta andra att starta en bokcirkel tillsammans med.

Mental miljövård

Kan högre livskvalitet ge en bättre miljö, istället för tvärtom?

Advertisements